Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Solnice a Kvasiny
Název změna č. 2 ÚPSÚ Solnice a Kvasiny
Typ dokumentu Územní plán
Obec Solnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 19. 6. 2000
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=15242
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Solnice
Poznámka ukončena platnost 14.12.2009 - vydáním ÚP Solnice
Architekti
Zemánková Jelena
Území
Solnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Solnice

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka