Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Solnice a Kvasiny
Název změna č. 1 ÚPSÚ Solnice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Solnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ RK
Datum vydání OOP 26. 10. 1998
Účinnost OOP 3. 12. 1998
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasportz.asp?RC_UPD=74711244&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Solnice
Poznámka ukončena platnost 14.12.2009 - vydáním ÚP Solnice
Architekti
Zemánková Jelena
Území
Solnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Solnice

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Petr Háp
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska RPHK/858/98/Há
Referent Petr Háp
Datum stanoviska 21. 1. 1999
Datum veřejného projednávání
Poznámka