Dokumentace | Archiv - ÚPSÚ Spyšova (1. 6. 1996) - nahrazeno dokumentací ÚP Sobotka

Archivováno
Datum archivace není vyplněno
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Sobotka