Dokumentace | Archiv - ÚPSÚ Sobotka, Staňkova Lhota, Osek (3. 4. 1999) - nahrazeno dokumentací ÚP Sobotka

Archivováno
31. 12. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Vyhláška

Seznam dokumentací vztažených k obci Sobotka