Dokumentace | Archiv - 2. změna ÚPSÚ Sobotka, Staňkova Lhota, Osek (18. 10. 2005) - nahrazeno dokumentací ÚP Sobotka

Archivováno
28. 6. 2006
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Sobotka