Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Horní Maršov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Horní Maršov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec - Ing. artch. Táborská
Datum vydání OOP 21. 9. 2020
Účinnost OOP 6. 10. 2020
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=23464603&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ano
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Horní Maršov
Poznámka archivováno pouze ÚZ, nejsou digit.data, regubliny
Architekti
Koucký Roman
Území
Horní Maršov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Horní Maršov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2017
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 21. 11. 2017
Poznámka vyplývá ze zprávy o uplatňování ÚP Horní Maršov, SM, 21.11.2017
Návrh
V evidenci od 2019
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK-20785/UP/2019
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska 5. 8. 2019
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 17. 7. 2019
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 30109/UP/2017
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 22. 10. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 8. 7. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 30109/UP/2017/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 9. 7. 2020
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-30109/UP/2017
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 7. 8. 2020
Poznámka