Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Horní Maršov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Horní Maršov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 14. 9. 2010
Účinnost OOP 30. 9. 2010
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=23464603
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPSÚ Horní Maršov
změna č. 1 ÚPSÚ Horní Maršov
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Horní Maršov
Poznámka zpráva o uplatňování ÚP Horní Maršov: 9/2017, SM, plyne změna č. 1, schválena: 21.11.2017
Architekti
Koucký Roman
Území
Horní Maršov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Horní Maršov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2009
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 17. 2. 2009
Poznámka schválení pořízení: 5.3.2007
Návrh
V evidenci od 2009
Číslo jednací metodického stanoviska 16015/UP/2009/Sm
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 12620/UP/2010/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 30. 6. 2010
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 25. 8. 2010
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka