Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Dobruška
Název ÚS veřejného prostranství Dobruška - lokalita Z2.15, k.ú. Dobruška
Typ dokumentu Územní studie
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 5. 9. 2017
Účinnost OOP 5. 9. 2017
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=74840509
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Dobruška (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška