Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Hřibiny - Ledská
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hřibiny-Ledská
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 11. 3. 2021
Účinnost OOP 27. 3. 2021
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=99077568
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Hřibiny - Ledská
změna č. 1a ÚPO Hřibiny - Ledská
změna č. 1B ÚPO Hřibiny - Ledská
a dalších 1 dokumentací ...
Poznámka
Architekti
Vaníčková Dagmar
Území
Hřibiny-Ledská (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Hřibiny-Ledská

Zadání
V evidenci ÚPD od 2017
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 7. 9. 2017
Poznámka schválení pořízení: 1.3.2017
Návrh
V evidenci od 2019
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 25. 7. 2019
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 16919/UP/2017
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 16. 4. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 24. 6. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) 16919/UP/2017
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 7. 1. 2021
Poznámka