Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Bystré
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bystré
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 9. 11. 2020
Účinnost OOP 23. 11. 2020
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=51807802
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPSÚ Bystré
změna č. 1 ÚPSÚ Bystré
změna č. 2 ÚPSÚ Bystré
Poznámka
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Bystré (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bystré

Zadání
V evidenci ÚPD od 2017
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radka Jirásková
Datum schválení 21. 6. 2017
Poznámka schválení pořízení: 18.1.2017
Návrh
V evidenci od 2019
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK-9696/UP/2019/Hav
Referent Petra Havlová
Datum metodického stanoviska 17. 4. 2019
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 19. 3. 2019
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 18765/UP/2019/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 10. 6. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 23. 10. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Veronika Tovarová
Datum stanoviska
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-9696/UP/2017
Referent Veronika Tovarová
Datum stanoviska 18. 6. 2020
Poznámka