Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument RP historického jádra města Jičína
Název změna č. 3 RP historického jádra města Jičína
Typ dokumentu Regulační plán
Obec Jičín
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jičín
Datum vydání OOP 15. 12. 2020
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=15623111&RC_ZMENY=3
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Ciznerová Vanda (Urbanistické středisko Brno, spol.s r.o.)
Území
Jičín (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Jičín

Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení 22. 6. 2016
Poznámka rozhodnutí o pořízení:16.3.2016
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 20. 2. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 18. 6. 2018
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka