Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Jičín
Typ dokumentu Územní plán
Obec Jičín
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jičín
Datum vydání OOP 29. 6. 2017
Účinnost OOP 15. 7. 2017
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=19033450&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Jičín
Poznámka archivován i PS po změně č. 1 ÚP Jičín, předán: 14.11.2017
Architekti
Benešová Jana (ATELIER URBI spol. s r.o.)
Území
Jičín (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Jičín

Zadání
V evidenci ÚPD od 2014
Číslo jednací stanoviska 8570/UP/2014/Hg
Datum stanoviska 6. 6. 2014
Referent Martin Herzog
Datum schválení 25. 2. 2015
Poznámka schválení pořízení: 12.2.2014
Návrh
V evidenci od 2015
Číslo jednací metodického stanoviska KHK-9613/UP/2016/Hg
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 11. 3. 2016
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 18. 1. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK–40871/UP/2016/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 14. 12. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) KUKHK-7931/UP/2017/Hg
Referent Martin Herzog
Datum potvrzení 24. 2. 2017
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 18. 4. 2017
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-14795/2017/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 25. 4. 2017
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK–16479/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 7. 6. 2017
Poznámka