Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Špindlerův Mlýn
Název změna č. 1 ÚP Špindlerův Mlýn
Typ dokumentu Územní plán
Obec Špindlerův Mlýn
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel létající pořizovatel - Ing.arch. Iva Lánská
Datum vydání OOP 12. 4. 2016
Účinnost OOP 27. 4. 2016
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=90513246&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ano
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena změna č. 2 ÚP Špindlerův Mlýn
Poznámka
Architekti
Hysek Oldřich
Území
Špindlerův Mlýn (obec)

Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části

Číslo jednací Typ zrušení Datum Poznámka Vymezení
30A 161/2016 zrušeno zčásti 13. 3. 2018 seznam parcel
2As 111/2018-41 1. 11. 2018 zamítnutí kasační stížnosti k p.p.č. 60/2 kú Špindlerův Mlýn -

Seznam dokumentací vztažených k obci Špindlerův Mlýn

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Špindlerův Mlýn ÚS centra města Špindlerův Mlýn 20. 4. 2020 ano ne ne ne ano
Špindlerův Mlýn změna č. 2 ÚP Špindlerův Mlýn 30. 8. 2016 ano ano ano ano ano ano
Špindlerův Mlýn změna č. 3 ÚP Špindlerův Mlýn 12. 4. 2016 ano ne ne ne ano
Špindlerův Mlýn změna č. 1 ÚP Špindlerův Mlýn 12. 4. 2016 ano ne ne ne ano
Špindlerův Mlýn ÚP Špindlerův Mlýn 15. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Špindlerův Mlýn RP Špindlerův Mlýn - Bedřichov 30. 10. 2008 ano ano ano ano ano ano
Špindlerův Mlýn RP Špindlerův Mlýn - Svatý Petr 30. 10. 2008 ano ano ano ano ano ano
Špindlerův Mlýn RP Špindlerův Mlýn - Labská 30. 10. 2008 ano ano ano ano ano ano
Špindlerův Mlýn změna č. 5 ÚPSÚ Špindlerův Mlýn ne ne ne ne ano
Špindlerův Mlýn změna č. 2 ÚPSÚ Špindlerův Mlýn ne ne ne ne ano
Zadání
V evidenci ÚPD od 2013
Číslo jednací stanoviska 10133/UP/2013/Sm
Datum stanoviska 3. 6. 2013
Referent Radana Smolová
Datum schválení 11. 11. 2013
Poznámka schválení pořízení: 19.11.2012, 25.3.2013
Návrh
V evidenci od 2014
Číslo jednací metodického stanoviska bez připomínek
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 23. 9. 2014
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 17725/UP/2015/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 9. 7. 2015
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 30. 11. 2015
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 31056/UP/2015/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 3. 12. 2015
Poznámka 1.VP:14. 8. 2015, 79177/UP/2015/Va 17.8.2015
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-8689/UP/2016/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 9. 3. 2016
Poznámka