Zrušení dokumentace změna č. 1 ÚP Špindlerův Mlýn nebo její části

Číslo jednací 30A 161/2016
Datum 13. 3. 2018
Typ zrušení zrušeno zčásti
Způsob vymezení seznam parcel
Katastr Špindlerův Mlýn
Nestavební parcely 60/2
Stavební parcely
Poznámka