Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název UrbS obce Vysoká nad Labem
Typ dokumentu Urbanistická studie
Obec Vysoká nad Labem
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 4. 12. 2009
Účinnost OOP
URL adresa ILAS
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Vysoká nad Labem
Poznámka
Architekti
Vašatová Hana
Území
Vysoká nad Labem (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Vysoká nad Labem

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Vysoká nad Labem ÚPO Vysoká nad Labem 4. 2. 2008 ano ano ano ano ano ano
Vysoká nad Labem ÚS - plocha A9 k.ú. Vysoká nad Labem 1. 12. 2008 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚS - lokalita 5. 5. 2009 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem UrbS obce Vysoká nad Labem 4. 12. 2009 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚP Vysoká nad Labem 7. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Vysoká nad Labem ÚS lokality Z16 Vysoká nad Labem 17. 5. 2012 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚS lokalit Z 18 a Z20 - V\soká nad Labem 5. 12. 2013 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚS lokality Z26 Vysoká nad Labem 25. 1. 2016 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚS zastavitelná plocha Z8 16. 11. 2018 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚS Vysoká nad Labem - zastavitelná plocha Z8 - změna 03/2021 14. 10. 2021 ano ne ne ne ano