Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Vlkov
Název změna č. 2 ÚPO Vlkov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Vlkov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jaroměř
Datum vydání OOP 16. 12. 2008
Účinnost OOP 2. 1. 2009
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasportz.asp?RC_UPD=33703250&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Vlkov
Poznámka
Architekti
Koutová Alena
Území
Vlkov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Vlkov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2008
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 15. 4. 2008
Poznámka schválení pořízení: 15.1.2008
Návrh
V evidenci od 2008
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 13215/ÚP/2008/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 5. 8. 2008
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 11. 11. 2008
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Poznámka