Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Dobruška
Název změna č. 2 ÚPSÚ Dobruška
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel okú rk
Datum vydání OOP 14. 11. 1994
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=02749
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚPM Dobruška
Poznámka
Architekti
Území
Dobruška (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Dobruška ÚS1 ne ne ne ne ano
Dobruška doplněk 1 ÚPSÚ Dobruška 11. 12. 1995 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPSÚ Dobruška 14. 11. 1994 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 1 ÚPSÚ Dobruška 28. 6. 1993 ne ne ne ne ano
Dobruška ÚPSÚ Dobruška 7. 10. 1991 ne ne ne ne ano
Dobruška ÚP Dobruška 16. 12. 2015 ano ano ano ano ano ano
Dobruška RP městské památkové zóny 26. 6. 2006 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 4 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 3 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 2 ÚPM Dobruška 14. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka