Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPO Úlibice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Úlibice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ JC
Datum vydání OOP 18. 9. 2002
Účinnost OOP 6. 10. 2002
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=46670013
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Úlibice
Poznámka
Architekti
Vojtěch Milan
Území
Úlibice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Úlibice

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 25.8.1998
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka