Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Vrchlabí změna č. 1 ÚP Vrchlabí 29. 8. 2013 ano ano ano ano ano ano
Vrchlabí změna č. 10 ÚP Vrchlabí 15. 12. 2016 ano ne ne ne ano
Vrchlabí změna č. 6 ÚP Vrchlabí 20. 6. 2017 ano ne ne ne ano
Vrchlabí změna č. 9 ÚP Vrchlabí 22. 12. 2017 ano ne ne ne ano
Vrchlabí ÚS Rezidenční zóna na Slunečné, varianta B 25. 8. 2010 ano ano ano ano ano ano
Vrchlabí ÚS Obytný soubor Berlín-Jižní svah 16. 3. 2011 ne ne ne ne ano
Vrchlabí změna č. 3 ÚP Vrchlabí 29. 5. 2013 ano ano ano ano ano ano
Vrchlabí změna č. 4 ÚP Vrchlabí 4. 6. 2015 ano ano ano ano ano ano
Vrchovnice ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Vršce ÚPO Vršce 4. 7. 2002 ano ano ano ano ano ano
Vršce změna č. 1 ÚPO Vršce 16. 9. 2011 ano ano ano ano ano ano
Vršce změna č. 2 ÚPO Vršce 13. 9. 2013 ano ano ano ano ano ano
Vršovka ÚP Vršovka 29. 9. 2008 ano ano ano ano ano ano
Vršovka změna č. 2 ÚP Vršovka ne ne ne ne ano
Vršovka změna č. 1 ÚP Vršovka 21. 4. 2010 ano ano ano ano ano ano
Vršovka ÚS krajiny SO ORP Nové Město nad Metují 22. 10. 2018 ano ne ne ne ano
Vřesník ÚPSÚ Vřesník 26. 9. 1997 ano ano ano ano ano ano
Vřesník změna č. 1 ÚPSÚ Vřesník 5. 6. 2007 ne ne ne ne ano
Vřesník ÚP Vřesník 11. 12. 2018 ano ano ano ano ano   ano ano
Vřesník ÚS krajiny správního obvodu ORP Hořice 16. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Všestary ÚPO Všestary 20. 5. 2004 ano ano ano ano ano ano
Všestary změna č. 1 ÚPO Všestary 26. 1. 2006 ne ne ne ne ano
Všestary změna č. 3 ÚPO Všestary 23. 7. 2009 ano ano ano ano ano ano
Všestary změna č. 5 ÚPO Všestary 25. 2. 2010 ano ano ano ano ano ano
Všestary změna č. 6 ÚPO Všestary 25. 2. 2010 ano ano ano ano ano
Všestary změna č. 2 ÚPO Všestary 16. 9. 2010 ano ano ano ano ano ano
Všestary ÚP Všestary 15. 12. 2011 ano ano ano ano ano ano
Všestary změna č. 2 ÚP Všestary ne ne ne ne ano
Všestary ÚS Všestary, lokalita V-Z7 a V-Z8 11. 12. 2015 ne ne ne ne ano
Všestary ÚS jádrové území krajinné památkové zóny - I. etapa 4. 10. 2017 ne ne ne ne ano
Všestary ÚS Všestary - lokality V-Z14, V-Z18, R-Z3 21. 12. 2017 ne ne ne ne ano
Všestary ÚS Všestary - lokality V-Z4, V-Z5 21. 12. 2017 ne ne ne ne ano
Všestary ÚS Všestry - lokalita V-Z15 16. 4. 2020 ano ne ne ne ano
Všestary změna č. 1 ÚP Všestary 4. 10. 2019 ano ano ano ne ano
Všestary ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Výrava ÚP Výrava 11. 2. 2008 ano ano ano ano ano ano
Výrava změna č. 1 ÚP Výrava ne ne ne ne ano
Výrava ÚS Výrava 10. 10. 2014 ne ne ne ne ano
Výrava ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚPO Vysoká nad Labem 4. 2. 2008 ano ano ano ano ano ano
Vysoká nad Labem ÚS - plocha A9 k.ú. Vysoká nad Labem 1. 12. 2008 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚS - lokalita 5. 5. 2009 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem UrbS obce Vysoká nad Labem 4. 12. 2009 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚP Vysoká nad Labem 7. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Vysoká nad Labem změna č. 1 ÚP Vysoká nad Labem ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚS lokality Z16 Vysoká nad Labem 17. 5. 2012 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚS lokalit Z 18 a Z20 - V\soká nad Labem 5. 12. 2013 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚS lokality Z26 Vysoká nad Labem 25. 1. 2016 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚS zastavitelná plocha Z8 16. 11. 2018 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
1 13 25 36 43 44 45 46 47 48