Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Týniště nad Orlicí ÚPSÚ Týniště nad Orlicí 16. 3. 1992 ano ano ano ano ano ano
Týniště nad Orlicí ÚPO Týniště nad Orlicí 29. 3. 2004 ano ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí změna č. 2 ÚPO Týniště nad Orlicí ne ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí změna č. 1 ÚPO Týniště nad Orlicí 16. 6. 2008 ano ano ano ano ano ano
Týniště nad Orlicí ÚP Týniště nad Orlicí 19. 9. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Týniště nad Orlicí ÚS zastavitelná plocha Z16 v Týništi nad Orlicí 30. 10. 2018 ano ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí ÚS Lokality Z71 a Z72 ve Štěpánovsku 19. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí ÚS Petrovičky - lokalita Z64/SV 3. 12. 2019 ano ne ne ne ano
Úbislavice ÚPSÚ Úbislavice 20. 1. 1997 ano ano ano ano ano ano
Úbislavice ÚPSÚ Úbislavice - změna č. II. ne ne ne ne ano
Úbislavice ÚPSÚ Úbislavice - změna č. III. ne ne ne ne ano
Úbislavice ÚPSÚ Úbislavice - změna č. I. 26. 6. 2000 ne ne ne ne ano
Úbislavice ÚPSÚ Úbislavice - změna č. IV. 29. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Úbislavice změna č. V. ÚPSÚ Úbislavice 20. 9. 2007 ano ano ano ano ano ano
Úbislavice ÚP Úbislavice 21. 7. 2010 ano ano ano ano ano ano
Úbislavice změna č. 4 ÚP Úbislavice ne ne ne ne ano
Úbislavice ÚS veřejného prostranství "Úbislavice - centrum" 14. 8. 2017 ano ne ne ne ano
Úbislavice ÚS veřejného prostranství "Úlibice - U Kostelíčka" 23. 10. 2017 ne ne ne ne ano
Úbislavice změna č. 1 ÚP Úbislavice 13. 6. 2012 ano ano ano ano ano ano
Úbislavice změna č. 2 ÚP Úbislavice 28. 8. 2014 ano ano ano ano ano ano
Úbislavice změna č. 3 ÚP Úbislavice 6. 3. 2019 ano ano ano ano ano ano
Úbislavice ÚS krajiny SO ORP Nová Paka 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Údrnice ÚP Údrnice 15. 12. 2011 ano ano ano ano ano ano
Údrnice změna č. 1 ÚP Údrnice ne ne ne ne ano
Údrnice ZÚ Údrnice 12. 10. 2007 ne ne ne ne ano
Úhlejov ÚPO Úhlejov - Chroustov 10. 6. 2003 ano ano ano ano ano ano
Úhlejov ÚP Úhlejov 5. 3. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
Úhlejov ÚS krajiny správního obvodu ORP Hořice 16. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Újezd pod Troskami ÚPSÚ Újezd pod Troskami 30. 3. 1998 ano ano ano ano ano ano
Újezd pod Troskami změna I. ÚPSÚ Újezd pod Troskami 19. 9. 2005 ano ne ne ne ano
Újezd pod Troskami změna II. ÚPSÚ Újezd pod Troskami 13. 12. 2010 ano ano ano ano ano ano
Újezd pod Troskami ÚP Újezd pod Troskami 16. 5. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Újezd pod Troskami změna č. 1 ÚP Újezd pod Troskami 27. 6. 2018 ano ano ano ano ano ano
Úlibice ÚPO Úlibice 18. 9. 2002 ano ano ano ano ano ano
Úlibice změna č. 2 ÚPO Úlibice ne ne ne ne ano
Úlibice změna č. 1 ÚPO Úlibice 1. 11. 2006 ano ne ne ne ano
Úlibice ÚP Úlibice 29. 12. 2017 ano ano ano ano ano ano
Úlibice ÚS Úlibice - územní studie - lokalita BV-Z01 1. 5. 2019 ano ne ne ne ano
Úpice ÚPO Úpice 12. 11. 1998 ano ano ano ano ano ano
Úpice změna č. 1 ÚPO Úpice 27. 2. 2003 ano ano ano ano ano ano
Úpice změna č. 2 ÚPO Úpice 10. 2. 2005 ano ano ano ano ano ano
Úpice změna č. 3 ÚPO Úpice 2. 8. 2007 ano ano ano ano ano ano
Úpice ÚP Úpice 17. 12. 2013 ano ano ano ano ano ano
Úpice ÚS Kvíčala v Úpici 15. 6. 2015 ne ne ne ne ano
Úpice změna č. 1 ÚP Úpice 27. 7. 2017 ano ano ano ano ano ano
Urbanice ÚPO Urbanice 15. 12. 2005 ano ano ano ano ano ano
Urbanice změna č. 1 ÚPO Urbanice 18. 12. 2014 ano ano ano ano ano ano
Urbanice ÚP Urbanice ne ne ne ne ano
Urbanice ÚS Urbanice - Lokalita č. 2 U Trati 20. 3. 2019 ano ne ne ne ano
Urbanice ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
1 13 25 36 39 40 41 42 43 44 45 48