Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Teplice nad Metují
Název změna č. 1 ÚP Teplice nad Metují
Typ dokumentu Územní plán
Obec Teplice nad Metují
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Broumov
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=32978457&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Teplice nad Metují (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Teplice nad Metují

Zadání
V evidenci ÚPD od 2018
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení 24.9.2018
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 26. 4. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka