Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Teplice nad Metují
Typ dokumentu Územní plán
Obec Teplice nad Metují
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Broumov
Datum vydání OOP 8. 11. 2019
Účinnost OOP 23. 11. 2019
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=32978457&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Teplice nad Metují
Poznámka zkrácený postup, archivována změna i ÚZ
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Teplice nad Metují (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Teplice nad Metují

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Teplice nad Metují ÚPSÚ Teplice nad Metují 7. 12. 1989 ano ano ano ano ano ano
Teplice nad Metují ÚP Teplice nad Metují 11. 12. 2012 ano ano ano ano ano   ano ano
Teplice nad Metují ÚS ZA ŠKOLOU, Teplice nad Metují 20. 7. 2016 ano ne ne ne ano
Teplice nad Metují změna č. 1 ÚP Teplice nad Metují 8. 11. 2019 ano ne ne ne ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2018
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení 24.9.2018
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-8409/UP/2019
Referent Veronika Tovarová
Datum stanoviska 25. 9. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 26. 4. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka