Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 2 ÚP Trutnov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Trutnov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP 16. 9. 2019
Účinnost OOP 5. 10. 2019
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=62305849&RC_ZMENY=4
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Trutnov
změna č. 1 ÚP Trutnov
Poznámka archivováno pouze ÚZ po vydání změny č. 2
Architekti
Smilnický Vladimír (Tenet, spol. s r. o.)
Území
Trutnov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Trutnov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2017
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení
Poznámka
Návrh
V evidenci od 2018
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 27. 9. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 32716/UP/2017/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 16. 7. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 22. 8. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-32716/UP/2017
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 26. 8. 2019
Poznámka