Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPM Trutnov
Název změna č. 5 ÚPM Trutnov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Trutnov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel Trutnov
Datum vydání OOP 30. 7. 2008
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=16902
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Trutnov
Poznámka
Architekti
Smilnický Vladimír
Území
Trutnov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Trutnov

Návrh
V evidenci od 2008
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 7750/UP/2008/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 19. 5. 2008
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 23. 6. 2008
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska
Poznámka