Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název RP Městské památkové zóny Trutnov
Typ dokumentu Regulační plán
Obec Trutnov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP 17. 12. 2013
Účinnost OOP 1. 1. 2014
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=59394472
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka řeší plochu RP.2. dle ÚP Trutnov
Architekti
Smilnický Vladimír
Území
Trutnov (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Trutnov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2009
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 23. 11. 2009
Poznámka schválení pořízení: 16.4.2007
Návrh
V evidenci od 2012
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 23. 10. 2012
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 16. 10. 2013
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska
Poznámka