Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Údrnice
Název změna č. 1 ÚP Údrnice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Údrnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jičín
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=39564150&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Území
Údrnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Údrnice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení
Poznámka na základě zprávy o uplatňování ÚP Údrnice 17.6.2016