Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ZÚ Údrnice
Typ dokumentu Zastavěné území
Obec Údrnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jičín
Datum vydání OOP 12. 10. 2007
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=17266
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Údrnice
Poznámka usn. 209/2007
Architekti
Území
Údrnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Údrnice