Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP České Meziříčí
Typ dokumentu Územní plán
Obec České Meziříčí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 14. 3. 2019
Účinnost OOP 29. 3. 2019
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=72446840
MINIS ano
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
České Meziříčí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci České Meziříčí

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum schválení 24. 9. 2014
Poznámka schválení pořízení: 12.12.2012
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK–11550/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 27. 3. 2017
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 7. 3. 2017
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK–22321/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 30. 6. 2017
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 3. 9. 2018
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK–37089/UP/2018
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 18. 1. 2019
Poznámka 1. VP: 10.1.2018, KUKHK–37374/UP/2017/Hg, 15.1.2018
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK–38374/UP/2018
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 16. 1. 2019
Poznámka po 1. VP: KUKHK-7451/UP/2018/Sl, 29.3.2018