Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ České Meziříčí
Typ dokumentu Územní plán
Obec České Meziříčí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ RK
Datum vydání OOP 23. 11. 1995
Účinnost OOP 15. 12. 1995
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=8381349
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena změna č. 3 ÚPSÚ České Meziříčí
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
České Meziříčí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci České Meziříčí

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka