Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ České Meziříčí
Název změna č. 3 ÚPSÚ České Meziříčí
Typ dokumentu Územní plán
Obec České Meziříčí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 5. 12. 2013
Účinnost OOP 20. 12. 2013
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=8381349&RC_ZMENY=3
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPSÚ České Meziříčí
změna č. 2 ÚPSÚ České Meziříčí
změna č. 1 ÚPSÚ České Meziříčí
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
České Meziříčí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci České Meziříčí

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 26. 6. 2013
Poznámka schválení pořízení: 12.12.2012
Návrh
V evidenci od 2013
Číslo jednací metodického stanoviska 17576/UP/2013/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska 1. 10. 2013
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 3. 9. 2013
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 18307/UP/2013/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 15. 10. 2013
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 21. 11. 2013
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ)
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska
Poznámka nebyly námitky ani připomínky; 12/2013