Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Dolany
Název změna č. 1 ÚPO Dolany
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dolany
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jaroměř
Datum vydání OOP 17. 12. 2012
Účinnost OOP 7. 1. 2013
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=51699465&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Koutová Alena
Území

Seznam dokumentací vztažených k obci Dolany

Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum schválení 7. 12. 2011
Poznámka schválení pořízení: 11.2.2008
Návrh
V evidenci od 2011
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka bez připomínek
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 7. 6. 2012
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 14053/UP/2012/Cej
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska 29. 8. 2012
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka stanovisko k 1.SJ: 20151/UP/2011/Cej, 3.11.2011
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 13. 12. 2012
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska
Poznámka