Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Dolany
Název změna č. 2 ÚPO Dolany
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dolany
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jaroměř
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=51699465&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka ukončeno pořizování k 5.3.20118
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Dolany (obec)

Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části

Číslo jednací Typ zrušení Datum Poznámka Vymezení
usn. č. 7 nedokončeno 5. 3. 2018 ukončeno pořizování -

Seznam dokumentací vztažených k obci Dolany

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 8. 4. 2013
Poznámka schválení pořízení: 23.4.2012,
bez připomínek
Návrh
V evidenci od 2013
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 8. 10. 2013
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 25317/UP/2014/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 7. 2. 2014
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) 4687/UP/2014/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum potvrzení 6. 5. 2014
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 5. 9. 2014
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 13264/UP/2014/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 21. 8. 2014
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) 17120/UP/2015/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 22. 6. 2015
Poznámka