Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Dobřenice
Název změna č. 1 ÚPO Dobřenice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobřenice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 13. 6. 2011
Účinnost OOP 30. 6. 2011
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=90626160&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Chládek Robert
Území
Dobřenice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobřenice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 28. 4. 2010
Poznámka schválení pořízení: 7.4.2009
Návrh
V evidenci od 2010
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 21792/ÚP/2010/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 23. 11. 2010
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 8. 2. 2011
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Poznámka