Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Dobřenice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobřenice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=48072451
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Chládek Robert
Území
Dobřenice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobřenice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2014
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 23. 2. 2015
Poznámka
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 16. 5. 2017
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-23064/UP/2017
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 13. 7. 2017
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) KUKHK-25969/UP/2017
Referent Pavla Slánková
Datum potvrzení 14. 8. 2017
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 4. 3. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-4226/UP/2019/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 8. 3. 2019
Poznámka 1.VP:18.12.2017, KUKHK-34647/UP/2017/Sl, 18.12.2018
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Poznámka