Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Úbislavice
Název ÚPSÚ Úbislavice - změna č. II.
Typ dokumentu Územní plán
Obec Úbislavice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=17251
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Úbislavice
Poznámka
Architekti
Koutová Alena
Území
Úbislavice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Úbislavice