Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Úbislavice
Název ÚPSÚ Úbislavice - změna č. I.
Typ dokumentu Územní plán
Obec Úbislavice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 26. 6. 2000
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=17251
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Úbislavice
Poznámka
Architekti
Koutová Alena
Území
Úbislavice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Úbislavice

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka