Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Žlunice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Žlunice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ JC
Datum vydání OOP 1. 9. 1994
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL98.asp?RC_UPD=76330994
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Žlunice
Poznámka
Architekti
Králík Emil
Území
Žlunice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Žlunice

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka