Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Žlunice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Žlunice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 1. 7. 2019
Účinnost OOP 16. 7. 2019
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=45067995
MINIS ano
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPSÚ Žlunice
změna I. ÚPSÚ Žlunice
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Žlunice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Žlunice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 27. 2. 2013
Poznámka schválení pořízení: 28.3.2011
bez připomínek
Návrh
V evidenci od 2018
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK-3447/UP/2019/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska 15. 2. 2019
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 26. 11. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-3447/UP/2019
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 15. 2. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 29. 3. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) 16032/UP/2019/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 10. 6. 2019
Poznámka