Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Chlumec nad Cidlinou
Název Územní studie Chlumec nad Cidlinou - lokalita X4 (protipovodňová ochrana plochy P72 - lokalita Bejkovna)
Typ dokumentu Územní studie
Obec Chlumec nad Cidlinou
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 19. 8. 2020
Účinnost OOP 19. 8. 2020
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=50883120
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Dejdarová Michaela
Území
Chlumec nad Cidlinou (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Chlumec nad Cidlinou