Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Albrechtice nad Orlicí
Název změna č. 1 ÚP Albrechtice nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Albrechtice nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=00017
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Území
Albrechtice nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Albrechtice nad Orlicí

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Albrechtice nad Orlicí změna č. 1 ÚP Albrechtice nad Orlicí ne ne ne ne ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 3 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 17. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 2 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 27. 9. 2005 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 1 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 13. 12. 2001 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 19. 2. 1998 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí ÚS-zastavitelé plochy Z3 a Z4 v Albrechticích nad Orlicí 27. 9. 2017 ne ne ne ne ano
Albrechtice nad Orlicí ÚP Albrechtice nad Orlicí 25. 1. 2013 ano ano ano ano ano ano
1
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 21. 7. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 18549/UP/2020
Referent Petra Havlová
Datum stanoviska 27. 7. 2020
Poznámka