Dokumentace | Archiv - ÚS lokalita Hořická - Hradec Králové (24. 4. 2020)

Archivováno
22. 4. 2020
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové změna č. 149 21. 9. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č.1 územního projektu zóny Jižní svahy HK 24. 2. 2004 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 127 17. 6. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 177 30. 3. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 100 28. 3. 2006 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 225 12. 10. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 153 5. 8. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 164-2 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 277 31. 1. 2012 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 113 19. 12. 2006 ano ne ne ne ano