Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Dobruška
Název změna č. 3 ÚP Dobruška
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=31133670&RC_ZMENY=3
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Dobruška (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška

Zadání
V evidenci ÚPD od 2019
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 25. 3. 2019
Poznámka schválení pořízení: 21.1.2019
Návrh
V evidenci od 2019
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 3. 3. 2020
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 5374/UP/2019/Tov - nesouhlas
Referent Veronika Tovarová
Datum stanoviska 30. 6. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) KUKHK-5374/UP/2019
Referent Veronika Tovarová
Datum potvrzení 30. 9. 2020
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 11. 1. 2021
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Veronika Tovarová
Datum stanoviska
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ)
Referent Veronika Tovarová
Datum stanoviska
Poznámka