Dokumentace | Archiv - ÚS zastavitelné plochy Z2.12 a Z2.13 - lokalita Belveder v Dobrušce (16. 12. 2016)

Archivováno
Datum archivace není vyplněno
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška