Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Liberk
Typ dokumentu Územní plán
Obec Liberk
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov nad Kněžnou
Datum vydání OOP 16. 1. 2017
Účinnost OOP 31. 1. 2017
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=866337&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Liberk
Poznámka archivován i PS, do archivu předán: 9.2.2017
Architekti
Žaluda Eduard
Území
Liberk (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Liberk

Zadání
V evidenci ÚPD od 2014
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 5. 9. 2014
Poznámka schválení pořízení: 8.3.2013
Návrh
V evidenci od 2015
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 16. 10. 2015
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 32268/UP/2015/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 4. 1. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 17. 10. 2016
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-32852/UP/2016/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 10. 10. 2016
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-36865/UP/2016/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 21. 10. 2016
Poznámka