Dokumentace | Archiv - ÚS Lokalita u Milety Hradec Králové (1. 3. 2021)

Archivováno
6. 8. 2013
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ano
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Text
Text
Text

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové změna č. 177 30. 3. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 18 29. 6. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 104 28. 3. 2006 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 229 12. 10. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 106 28. 3. 2006 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 1 RP Kopec sv. Jana 31. 3. 2009 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 142 30. 9. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 54 21. 9. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 263 3. 2. 2012 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 117 19. 12. 2006 ano ne ne ne ano
1 2 3 4 5 6 8 12 15