Dokumentace | Archiv - ÚS Lokalita u Milety Hradec Králové (1. 3. 2021)

Archivováno
6. 8. 2013
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ano
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Text
Text
Text

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové změna č. 138 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 305 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 134 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 248 ne ne ne ne ano
Hradec Králové Územní projekt zóny Jižní svahy HK 27. 3. 1996 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 2 29. 10. 2002 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 86a) 20. 12. 2005 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 183 17. 6. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 164-1 22. 6. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 16 21. 9. 2004 ano ano ano ano ano ano
1 2 3 4 5 6 8 12 15