Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPM Hradec Králové
Název změna č. 306
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hradec Králové
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 29. 1. 2013
Účinnost OOP 21. 2. 2013
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=10192239&RC_ZMENY=99
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Buchar Jan
Území
Svinary (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové změna č. 127 17. 6. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 177 30. 3. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 298 29. 1. 2013 ano ne ne ne ano
Hradec Králové ÚS veřejných prostranství - lokalita Aldis 2. 5. 2019 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 106 28. 3. 2006 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 142 30. 9. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 196 21. 9. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 1 UrbS Lokalita Aldis 24. 4. 2001 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 117 19. 12. 2006 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 186 31. 3. 2009 ano ne ne ne ano
1 2 3 4 8 11 14
Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 29. 5. 2012
Poznámka
Pokyny pro zpracování návrhu
Datum schválení 29. 5. 2012
Návrh
V evidenci od 2012
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 15304/UP/2012/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 13. 9. 2012
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) 17483/UP/2012/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum potvrzení 25. 10. 2012
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 19. 12. 2012
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Poznámka