Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Chvaleč
Název změna č. 2 ÚPO Chvaleč
Typ dokumentu Územní plán
Obec Chvaleč
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=05492
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Území
Chvaleč (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Chvaleč

Zadání
V evidenci ÚPD od 2017
Číslo jednací stanoviska KUKHK-7066/UP/2017/Sm
Datum stanoviska 22. 2. 2017
Referent Radana Smolová
Datum schválení
Poznámka na základě zprávy o uplatňování ÚPO Chvaleč