Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Lično
Typ dokumentu Územní plán
Obec Lično
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov nad Kněžnou
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=83021180
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Poznámka
Architekti
Vaníčková Dagmar
Území
Lično (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Lično

Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 16. 11. 2016
Poznámka schválení pořízení: 25.2.2016
Návrh
V evidenci od 2019
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 4. 2. 2019
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-14335/UP/2019
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 13. 5. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka