Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚS Předměřice nad Labem - lokality Z11
Typ dokumentu Územní studie
Obec Předměřice nad Labem
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 7. 3. 2013
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=37417239
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka http://www.hradeckralove.org/folder/1620/
Architekti
Chládek Robert
Území
Předměřice nad Labem (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Předměřice nad Labem

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Předměřice nad Labem ÚPSÚ Předměřice n. Labem - Lochenice 14. 10. 2002 ano ano ano ano ano ano
Předměřice nad Labem změna č. 2 ÚPSÚ Předměřice n. Labem - Lochenice 28. 6. 2007 ano ano ano ano ano ano
Předměřice nad Labem změna č. 3 ÚPSÚ Předměřice n. Labem - Lochenice 11. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Předměřice nad Labem ÚP Předměřice nad Labem 11. 10. 2010 ano ano ano ano ano ano
Předměřice nad Labem změna č. 1 ÚP Předměřice nad Labem ne ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem - lokalita Z4 28. 5. 2014 ne ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem lokalita Z10 7. 3. 2016 ne ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem - lokalita Z5 19. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem - lokality Z11 7. 3. 2013 ne ne ne ne ano
1