Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Třebnouševes
Typ dokumentu Územní plán
Obec Třebnouševes
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Hořice
Datum vydání OOP 18. 4. 2019
Účinnost OOP 3. 5. 2019
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=55099123
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Třebnouševes
změna č. 1 ÚPO Třebnouševes
Poznámka
Architekti
Foglar Petr
Území
Třebnouševes (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Třebnouševes

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Veronika Tovarová
Datum schválení 2. 5. 2013
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 10.11.2011
Návrh
V evidenci od 2014
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 5. 2. 2014
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 2355/UP/2015/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 15. 1. 2015
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 14. 9. 2018
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK–24810/UP/2018
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 17. 9. 2018
Poznámka 1. VP:23. 3. 2015, 9261/UP/2015/Hg - 27.3.2015; 2. VP: 21.9.2015 25847/UP/2015/Hg - 20.9.2015
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka