Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Třebnouševes
Typ dokumentu Územní plán
Obec Třebnouševes
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Hořice
Datum vydání OOP 18. 4. 2019
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=55099123
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Poznámka
Architekti
Foglar Petr
Území
Třebnouševes (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Třebnouševes

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Veronika Tovarová
Datum schválení 2. 5. 2013
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 10.11.2011
Návrh
V evidenci od 2014
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 5. 2. 2014
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 2355/UP/2015/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 15. 1. 2015
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 14. 9. 2018
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK–24810/UP/2018
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 17. 9. 2018
Poznámka 1. VP:23. 3. 2015, 9261/UP/2015/Hg - 27.3.2015; 2. VP: 21.9.2015 25847/UP/2015/Hg - 20.9.2015
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka